Czasem w naszym życiu pojawiają się niespodziewane sytuacje, które „wywracają nasze życie do góry nogami” zaburzając naszą równowagę psychiczną. Towarzyszą im zwykle bardzo silne emocje. Zdarza się, że w ciągu chwili wali się nam świat, przestajemy racjonalnie myśleć, nie widzimy wyjścia w sytuacji a lęk paraliżuje nasze ciało. Pomocną w poradzeniu sobie z wydarzeniem kryzysowym, wywołanym przez nagłe, trudne wydarzenie lub będącym konsekwencją długotrwałego stresu, jest interwencja kryzysowa.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej sprzed kryzysu, odzyskanie poczucia kontroli oraz przywrócenie dostępu do posiadanych zasobów, które mogą być chwilowo ograniczone. Interwencja kryzysowa ma za zadanie uświadomienie istoty sytuacji, zmianę poglądów i przekonań związanych z wydarzeniami wywołującymi silny stres oraz zwiększenie kompetencji klienta w radzeniu sobie z problemem.

Interwencja kryzysowa nie jest pracą z obszarami cech charakteru, wzorców osobowości ani schematów. Podczas spotkań koncentrujemy się na tym aby osoba przeżywająca silny stres zobaczyła inną perspektywę (poszerzyła pole myślenia), nazywamy emocje, ustalamy plan działania.

W przypadku sytuacji kryzysowych kluczowy jest czas – dlatego warto zgłosić się po pomoc jak najszybciej! Interwencja kryzysowa to zwykle kilka spotkań, na które umawiamy się każdorazowo indywidualnie, planując poszczególne działania mające na celu przezwyciężenie kryzysu przez klienta. Niektóre osoby po zakończeniu interwencji kryzysowej potrzebować mogą dalszego wsparcia psychologicznego lub psychoterapii.

Sytuacją kryzysową może być np. strata bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, rozpad związku, udział w wypadku lub inne nagłe, nieoczekiwane wydarzenie życiowe, powodujące silny stres lub doznawany długotrwały (chroniczny) stres powodujący poczucie „dojścia ściany”, wywołujący silny lęk lub ataki paniki.

Umów się na wizytę online lub stacjonarnie:
mail: olga@szarlinska.com
tel.: 601 522 092