„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”

Milton Erikson

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to nurt terapii krótkoterminowej, w której będziemy pracować nad skonstruowaniem optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której się znalazłaś. Podczas spotkania będziemy wspólnie szukać Twoich mocnych stron, skupiając się na rozwiązywaniu trudności, skupimy się na teraźniejszości oraz pożądanej przyszłości. Co ważne, w TSR kierunek terapii wyznacza nie rodzaj problemów, ale cel i to czego chce klient. Przyjrzymy się zatem Twoim potrzebom oraz ustalimy czego potrzebujesz aby zmiana była możliwa.

Pracując w nurcie TSR nie analizujemy przyczyn i  istoty trudności, nie odwołujemy się do minionych przeżyć, nie “rozgrzebujemy” przeszłości. Oczywiście podczas rozmowy wątki te mogą się pojawić, bo przecież przeszłość i nasze doświadczenia są cennymi i użytecznymi zasobami do poradzenia sobie z trudnościami teraz i w przyszłości.  Naszym celem jest jednak skonstruowanie takiego rozwiązania abyś samodzielnie umiała dać sobie radę z pojawiającymi się trudnościami.

Czas Terapii skoncentrowanej na Rozwiązaniach nie jest ściśle określony. Nie zakładamy z góry, jak długo i ile razy będziemy się spotykać. Zwykle jest to kilka lub kilkanaście spotkań. Zakończenie terapii następuje w momencie, gdy wspólnie uznamy, że problem został rozwiązany. Możliwe jest też zaplanowanie dalszej współpracy (np. doraźnego wsparcia psychologicznego) w celu zapobiegania nawrotom problemu.

Pracując w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

  • zakładamy, że pacjent jest ekspertem od swojego życia, potrzebuje tylko wsparcia,
  • zajmujemy się budowaniem wizji przyszłości i stawianiem sobie konkretnych celów,
  • odchodzimy od zainteresowania diagnozą w rozumieniu medycznym,
  • nie analizujemy natury problemu,
  • zakładamy, że klient (celowo NIE pacjent) lepiej niż terapeuta wie, czego tak naprawdę potrzebuje,
  • zakładamy, że małe zmiany wywołują duże zmiany,
  • dostrzegamy różne perspektywy widzenia problemu

Umów się na wizytę online lub stacjonarnie:
mail: olga@szarlinska.com
tel.: 601 522 092